28

#1
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>

int main (void)
{
int a,b,c,l;
double m,n,E4;
char k,w;
printf("Introduceti 3 valori intregi:\n");
if(scanf("%d %d %d", &a, &b, &c)!=3)
{
printf("DE");
exit(1);
}
printf ("Introduceti 2 numere reale:\n");
if(scanf("%lf %lf", &m,&n)!=2)
{
printf("DE");
exit(1);
}
printf("Introduceti 2 caractere\n");
fflush(stdin);
scanf("%c %c", &k, &w);
printf("Valorile introduse sunt: a=%d, b=%d, c=%d, m=%g, n=%g, k=%c, w=%c",a,b,c,m,n,k,w);
l=abs(b);
if(l%8==0 && l%3!=0)
printf("\nb este multiplu de 8 si nu este multiplu de 3");
else
printf("\nconditia nu este indeplinita");
E4=sqrt(3/(a*b))+exp(a)+tan(abs(a-b));
printf("\nE4=%g",E4);
return 0;
}
cron