32

#1
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main(void)
{
double x,y,z;
int a,b,c;
char c1,c2;
printf("introduceti 3 valori reale\n");
if(scanf("%lf %lf %lf", &x, &y, &z)!=3)
{
printf("date eronate");
exit(1);
}
printf("introduceti 3 nr intregi\n");
if(scanf("%d %d %d", &a,&b,&c)!=3)
{
printf("date eronate");
exit(1);
}
printf("introduceti 2 caractere\n");
fflush(stdin);
scanf("%c %c", &c1, &c2);
printf("valorile introuduse sunt: x=%lf\t y=%lf \tz=%lf \ta=%d \tb=%d \tc=%d \tc1=%c \tc2=%c", x,y,z,a,b,c,c1,c2);
int cc=abs(c);
if(sqrt(pow((x-a),2)+pow((y-b),2))>cc)
printf("\nC se afla in exteriorul cercului");
else
printf("\nC se afla in interiorul cercului");
if(c1>='a' && c1<='z' && c2>='a'&& c2<='z')
{
printf(" \nc1 si c2 sunt litere");
putchar('\n');
putchar(c1-32);
putchar(c2-32);

}
return 0;
}
cron